Mierz i śledź wydajność za pomocą raportów

 • Zgłoszenia z odpowiedzią - 23%
  Zgłoszenia rozwiązane - 43%
 • Zgłoszenia z odpowiedzią - 55%
  Zgłoszenia rozwiązane - 35%
 • Zgłoszenia z odpowiedzią - 23%
  Zgłoszenia rozwiązane - 44%
 • Zgłoszenia z odpowiedzią - 53%
  Zgłoszenia rozwiązane - 64%
 • Zgłoszenia z odpowiedzią - 43%
  Zgłoszenia rozwiązane - 76%
 • Zgłoszenia z odpowiedzią - 73%
  Zgłoszenia rozwiązane - 94%

Śledź satysfakcję klienta z wykorzystaniem ankiet

Zintegruj ankiety satysfakcji z kanałami komunikacji z klientami i mierz stopień zadowolenia klientów z otrzymanej pomocy. System Freshdesk pomaga zbierać opinie bezpośrednio od zgłaszających osób przy każdym rozwiązanym zgłoszeniu oraz powiązanie opinii z wydajnością konsultanta. Ankietę można wysłać w dowolnym momencie, a nawet przesyłać informację do przełożonych, jeżeli konsultant otrzyma złą ocenę.

Ankiety satysfakcji nie tylko pomagają zrozumieć jakość świadczonych przez zespół usług oraz ustalić, kto ma dobre wyniki, a kto potrzebuje dodatkowego szkolenia, ale również stanowi doskonały sposób dla klientów na przekazanie swoich pomysłów i sugestii.

Spostrzeżenia

Pakiet raportów systemu Freshdesk obejmuje 16 różnych raportów, które ułatwią wyznaczanie celów na podstawie danych i śledzenie odpowiednich metryk. Umożliwiają również ocenę wydajności na różnych poziomach - całego centrum pomocy, konkretnych grup, indywidualnych konsultantów itp.

Każda sekcja zapewnia bogate podsumowania, które można uszczegółowić poprzez wybranie konkretnych przedziałów czasowych, punktów danych i zestawień, które zapewnią informacje potrzebne do podejmowania decyzji biznesowych o znaczeniu krytycznym.

Raporty skrócone

Raporty skrócone zapewniają łatwy dostęp do ważnych metryk systemu pomocy technicznej, takich jak czas pierwszej odpowiedzi, czas rozwiązania oraz naruszenia umów SLA, w skali całego centrum pomocy lub konkretnych konsultantów. Zyskaj szybki podgląd najważniejszych danych w jednym raporcie.

Podsumowania

Dostęp do zestawień zgłoszeń przetworzonych przez każdego konsultanta lub grupę w okresie ostatniego miesiąca. Możliwe jest również zmierzenie czasu poświęconego na przetworzenie zgłoszeń poprzez analizę wpisów w raporcie kart czasu pracy oraz stopnia zadowolenia klientów na podstawie raportu satysfakcji klienta.

Analiza obciążenia

Nie poprzestawaj na analizie ogólnych trendów zgłoszeń wysyłanych do Twojego centrum pomocy. Sprawdź, jakiej udzielono odpowiedzi oraz czy została ona udzielona na czas. Przy okazji trzymaj rękę na pulsie w zakresie precyzji odpowiedzi i liczby rozmów.

Zestawienia

Porównuj wydajność konsultantów lub grup konsultantów względem kluczowych metryk. Możesz nawet sprawdzić, kto przetwarza największą liczbę zgłoszeń, kto ma najkrótszy czas odpowiedzi, oraz która grupa ma największą listę zgłoszeń oczekujących.

Analizy Top-N

Wybierz swoją ulubioną metrykę, żeby szybko zyskać podsumowanie wydajności najlepszych konsultantów, grup i klientów na podstawie metryk. Szybko identyfikuj najlepiej spisujących się pracowników oraz klientów, którzy zajmują najwięcej czasu konsultantów.

Raporty z rozmów telefonicznych i chatu

Przeglądaj podsumowania sposobu przetwarzania rozmów telefonicznych i chatu przez agentów, liczbę zgłoszeń odbieranych przez centrum pomocy oraz wydajność każdej z grup konsultantów w każdym z kanałów. Na tej podstawie możesz przypisać więcej (lub mniej) konsultantów do tych kanałów.

W systemie Freshdesk nie musimy już się martwić o gromadzenie danych. Możemy podejmować decyzje na podstawie naszej analizy danych. Inwestycja ta zwraca się w kontekście dostępnych informacji, oszczędzonego czasu oraz jakości relacji z klientami!

Knowlarity
Rozszerzaj swoje usługi pomocy technicznej wraz z rozwojem firmy
Zobacz demonstrację systemu Freshdesk

Co chcesz zobaczyć w czasie demonstracji?